Partnerzy

1772000
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprzedni Tydzień
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Wszystkie
202
997
1804
1529367
3971
2613
1772000

Your IP: 34.239.154.201
2024-02-21 21:25

Fundacja Towarzystwo Sportowe  Bronowicka Siatkówka

ZAPRASZA do  współpracy wszystkich:

- chcących wyróżnić się na tle konkurencji,

- poszukujący alternatywnych, niestandardowych form reklamy, promocji, o dłuższym  żywocie niż ULOTKA,

- chcących zostać  Firmami  CSR- Firmami Społecznie Zaangażowanymi, SPONSORAMI,DARCZYŃCAMI, MECENASAMI SPORTU,

- poszukujących, zainteresowanych  „ULGAMI   PODATKOWYMI”.

Darczyńcom, Sponsorom, Mecenasom Sportu, Partnerom  naszej akcji

oprócz szeregu aspektów i korzyści podatkowych (info poniżej)  oferujemy Państwu szeroki wachlarz narzędzi  marketingowo-reklamowych, promocyjnych, PR-owych takich jak:

    baner, banery reklamowe na  naszym  obiekcie sportowym (hale sportowe, boisko),

    baner wyjazdowy,

    logo na strojach sportowych,

    logo na  stronie internetowej,

    logo na  materiałach reklamowych sekcji (plakaty, foldery i inne),

    informacja w wzmiankach  prasowych i innych mediach,

       - wyczytywanie informacji o partnerze  podczas imprez sportowych – mecze ligowe, turniejów,

    prawo do  tytułowania się sponsorem, mecenasem, patronem technicznym,

    prawo do  tytułowania się sponsorem, mecenasem, patronem, darczyńcą,

       (prawo do zamieszczania informacji o dobroczynności i zaangażowaniu Patrona/ Sponsora/Darczyńce w swoich materiałach

        reklamowych, informacyjnych,  promocyjnych i inne).

Umieszczonych na strojach naszych podopiecznych, oraz  na terenie  Klubu w  ramach którego nasi podopieczni startują, oraz na materiałach reklamowych, informacyjnych.

Ponadto współpraca  z FUNDACJĄ oprócz aspektów jak wyżej i poniżej gwarantuje  także wymiar EKONOMICZNY tzn:

- Wszelkie  DAROWIZNY  finansowe lub  rzeczowe ofiarowane  naszej FUNDACJI w 100% są przekazywane  na  cele  wskazane przez Darczyńce, Sponsora zgodnie z celami statutowymi Fundacji 

EKONOMICZNY/ RACHUNKOWY wymiar  współpracy z Fundacją oraz  zostania SPONSOREM, DARCZYŃCĄ.

–       Osoby fizyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku. Wystarczy dokonać przelewu lub darowizny rzeczowej w określonej kwocie.

 

Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych i celów statutowych Fundacji.

UWAGA!!!

Ważne dla odliczających darowizny:

Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru  ( art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia  darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

- prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37.

 

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

–       Osoby prawne -  spółki prawa handlowego i cywilnego.

Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne i inne, mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej Fundacji , nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych i zadań statutowych Fundacji.

UWAGA!!!

Ważne dla odliczających darowizny:

Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.). Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

- prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego.

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

Zapraszamy do współpracy!